Obchod je nyní uzavřen. Není možné se přihlásit a provést objednávku.

Váš košík je prázdný.

Srovnávací testy karosářských dílů

Nezávislé testy ŠKODA Originálních karosářských dílů

ŠKODA AUTO nechala prověřit kvalitu vybraných ŠKODA Originálních dílů a dílů jiných dodavatelů v nezávislé zkušebně Ústavu pro výzkum motorových vozidel. Testováním prošly v praxi nejvíce vyměňované díly: kapota motoru, přední nárazník a přední blatník pro vozy ŠKODA Octavia Tour a ŠKODA Felicia.

Karosářské díly chrání vnitřní části vozu před přímým působením vnějších vlivů a plní také bezpečnostní a estetickou úlohu. Nároky kladené na karosářské díly jsou vysoké. Jednotlivé díly musí dobře lícovat s ostatními částmi karoserie a také splňovat přísné nároky na životnost. Po splnění těchto kritérií je nezbytné, aby byly jednotlivé díly rozměrově přesné a vyrobeny z kvalitních materiálů.

ŠKODA Originální díly jsou shodné s díly použitými při výrobě vozu a splňují všechny nároky na ně kladené. Proto máte jistotu, že váš vůz bude po opravě stejný jako před opravou.

Dodavatelé neoriginálních dílů se snaží získat zákazníky zejména nižší cenou. Neoriginální díly mnohdy vykazují nízkou kvalitu zpracování, což vede k zvýšené pracnosti při jejich montáži a nízkou životnost. Na první pohled levnější díly se tak stávají mnohem dražší variantou řešení.

Prověření kvality nezávislými testy

ŠKODA AUTO nechala prověřit kvalitu vybraných ŠKODA Originálních dílů a dílů jiných dodavatelů v nezávislé zkušebně Ústavu pro výzkum motorových vozidel. Testováním prošly v praxi nejvíce vyměňované díly: kapota motoru, přední nárazník a přední blatník pro vozy ŠKODA Octavia Tour a ŠKODA Felicia.

Karosářské díly byly pro zjištění kvality, přesnosti a trvanlivosti dílů podrobeny nejprve laboratorním zkouškám, ve druhé etapě pak praktickým zkouškám.

Laboratorní zkoušky

Úvodní kontrola dílů – některé neoriginální díly vykazovaly odlišné tvarování okrajů dílů, nesprávně umístěné technologické otvory nebo nedostatečně dimenzované svary. Takové nepřesnosti musí být před montáží odstraněny nebo upraveny, což se promítá do časové náročnosti opravy a její konečné ceny.

Proměření tvaru dílů – obvodové a plošné odchylky dílu, které jsou v kontrolních bodech mimo stanovenou toleranci, mají vliv na následnou návaznost na související karosářské díly.

ŠKODA Originální díly

Všechny testované ŠKODA Originální díly na vůz Felicia i Octavia Tour měly 100 % kontrolních bodů v toleranci, což zajišťuje snadnou montáž i přesné slícování sousedících dílů.

Díly jiných výrobců

ŠKODA Felicia
Kapota – ze 105 kontrolních bodů neoriginálního dílu bylo pouze 43 % z nich v toleranci. Blatník – kvůli chybnému umístění spodního držáku nebylo možné neoriginální díl ani změřit! ŠKODA Octavia Tour Kapota – v toleranci bylo pouze 16 % kontrolních bodů neoriginálního dílu a celých 44 % mělo odchylku větší než 2 mm.
Blatník – 99 % ze 177 kontrolních bodů neoriginálního dílu leželo mimo toleranci! Téměř polovina kontrolních bodů měla odchylku větší než 2 mm, což může mít za následek problémy při montáži a slícování dílu.

Metalografická zkouška – zjišťuje průměrnou tloušťku systému povrchové úpravy dílu.

Z dosažených výsledků vyplynulo, že ŠKODA Originální díly mají více než dvojnásobnou průměrnou tloušťku systému povrchové úpravy oproti náhradním dílům od jiného dodavatele. U blatníku pro vůz Felicia byl rozdíl dokonce více než trojnásobný. Výsledky této zkoušky se jednoznačně projevily v následující korozní zkoušce.

Korozní zkouška – odolnost vůči korozi byla testována cyklickou zkouškou v solné komoře na vzorku dílu s normovaným 10 cm dlouhým vrypem na povrchu. Zatímco ŠKODA Originální díly prošly touto zkouškou bez koroze, náhradní díly od jiného dodavatele poznamenala koroze v místě vrypu. Ojediněle se na ploše neoriginálních vzorků objevily puchýře o průměru do 1 mm. Kvůli malé tloušťce systému povrchové úpravy neoriginálního dílu může místo s poškozenou povrchovou úpravou napadnout koroze a rovněž může dojít k úplnému prorezavění karosářského dílu.

Praktické zkoušky

Lakování – standardním technologickým postupem používaným při opravě vozidel byly sledovány operační časy celého procesu. Lakování náhradních dílů od jiných dodavatelů bylo v průměru o 10–42 % časově náročnější než u ŠKODA Originálních karosářských dílů. Vyšší pracnost byla způsobena nutností tmelení a broušení plechových dílů pro vůz Felicia.

Montáž – nalakované karosářské díly byly standardním postupem namontovány na vůz. Doba montáže ŠKODA Ori­ginálních karosářských dílů vozů Felicia i Octavia Tour byla ve všech případech kratší než u náhradních dílů od jiného dodavatele. Až několikanásobně delší dobu si vyžádala montáž neoriginálního blatníku pro vůz Felicia, kde bylo nutné navíc použít akrylátovou těsnicí hmotu, a kapoty pro vůz Octavia Tour. Tyto díly musely být před montáží dodatečně tvarově přizpůsobeny, což ovlivňuje konečnou cenu opravy, čímž se původní cenová výhoda levnějšího neoriginálního dílu zcela smazává.

Kontrola vzhledu – účelem je kontrola lícování navazujících karosářských dílů. Vzhledem k výsledkům předchozích testů je lícování ŠKODA Originálních dílů přesné a vytváří minimální rovnoměrné spáry. Naopak u dílů od jiného dodavatele vznikají nerovnoměrné spáry mezi sousedícími díly v důsledku nesprávného tvarování a nepřesně umístěných technologických otvorů.

 

Vyhledávání

Tento web používá pouze technické cookies potřebné pro chod webu.